DJI 4D 6K | กุ๊กไก่ – Kook-kai ทดสอบถ่ายเล่นๆกันในร้าน E-Mount Adapter มาแล้วครับ ใครอยากรองเชิญครับ

DJI 4D 6K | กุ๊กไก่ – Kook-kai ทดสอบถ่ายเล่นๆกันในร้าน
เป็นกล้องที่ใส่แบตเปิดแล้วใช้งานได้เลย สะดวกรวดเร็ว
ซีรีย์ หรือ ละครเป็นของที่ต้องมีใช้กันประหยัดเวลาและได้มุมภาพที่ต้องการ
E-Mount Adapter มาแล้วครับ ใครอยากรองเชิญครับ
@www.wedunk.com Tel. 02 043 9982

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *