ไว้เป็นตัว Video Assist – Playback ก็ดีงามนะครับRec – Play อย่างไว

ไว้เป็นตัว Video Assist – Playback ก็ดีงามนะครับRec – Play อย่างไวเลยครับ นาที ที่ 2.14 ไป ครับ DJI Transmission เร็วๆ นี้ครับ
หากจะเอาเป็นจอ Monitor ใช้สายก็ได้ต่อ HDMI In เข้ามี 1 Input

@www.wedunk.com Tel. 0 2 0 4 3 9 9 8 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *