D-Tap to NP-F | LP-E6 | BCJ-31 | DC2.5mm 12V/3-5A by DUNK

D-Tap to NP-F | LP-E6 | BCJ-31 | DC2.5mm 12V/3-5A by DUNK
พังมาเยอะทั้งช๊อดหรือสลับด้าน เสียบผิด / เสียบถูก มารองใช้ของ ดัง กันดูครับ ดีไหมพี่ๆ หลายคนเอาไปใช้กัน Happy นะ 😃
wedunk.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *