ทดสอบ เล่น . Zoom L-12 . Live Trak Face Book / YouTube พร้อมกันโดย Epiphan Pearl Mini

ทดสอบ เล่น . Zoom L-12 . Live Trak

ทดสอบ เล่น . Zoom L-12 . Live Trak Face Book / YouTube พร้อมกันโดย Epiphan Pearl Mini https://youtu.be/1lD5nfMQYLQ

โพสต์โดย Amorn Aroonwechkul เมื่อ วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2018

Zoom LiveTrak L-12 : 12-Channel Digital Mixer
– 14-Track SD Recorder
– 8 Mono Inputs + 2 Stereo Inputs
– 5 Headphone Outputs with Individual Mix

https://youtu.be/1lD5nfMQYLQ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *